CESIS

Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.

CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) är ett samarbete mellan KTH i Stockholm och Internationella Handelshögskolan i Jönköping och består av ett 20-tal forskare.

CESIS är inriktat på att undersöka företagens innovationssatsningar, internationella nätverk och exportutveckling.

CESIS finansieras med 9 miljoner kronor av Vinnova 2010-2013 inom ramen för programmet Dynamiska innovationssystem i omvandling.

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss