Våra forsknings- och innovationsmiljöer

En viktig del av vår verksamhet är att utveckla starka forsknings- och innovationsmiljöer

Genom att satsa på forsknings- och innovationsmiljöer vill vi få kunskapsintensiva företag att utvecklas och växa. Huvudprincipen för satsningarna är att ge långsiktig finansiering för att åstadkomma excellent forskning, engagemang från näringsliv eller samhälle och ökad innovationskraft.

Forsknings- och innovationsmiljöer blir allt viktigare för länders internationella konkurrenskraft. Det beror på att de attraherar forsknings- och utvecklingsinvesteringar, kan ta till sig ny kunskap och skapa effektiva processer och mekanismer för kommersialisering. Universitet och högskolor, forskningsinstitut och företag spelar en central roll i att utveckla dessa miljöer. 

Starka forsknings- och innovationsmiljöer

Fritextsökning Info

Secure at Home Living Lab

Secure at Home Living Lab i Halmstad fokuserar på metoder för användarmedverkan i innovationsprocessen, i synnerhet vad gäller IKT-tjänster och produkter avsedda att stödja och styrka äldre användare.

Secure at Home Living Lab

Smart Textiles

Genom Smart Textiles ska Västsverige, med sitt textila centrum i Sjuhärad etablera en internationellt ledande position inom design, utveckling och produktion av nästa generations textila produkter. Borås

Smart Textiles

SoS - System Design on Silicon

SoS - System Design on Silicon

Stockholm Brain Institute Berzelii Centra

Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och nervforskning ska centret få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni.

Stockholm Brain Institute Berzelii Centra

Structural Genomic Consortium

Structural Genomic Consortium (SGC) är ett konsortium bestående av tre centrum inom strukturbiologi; ett i Oxford, England, ett i Toronto, Canada och ett på Karolinska institutet i Sverige.

Structural Genomic Consortium

SuMo Biomaterials

VINN Excellence Center vid Chalmers

SuMo Biomaterials

Swedish Brain Power

Swedish Brain Power är ett nationellt konsortium av forskare inom området neurodegenerativa sjukdomar.

Swedish Brain Power

System Design on Silicon

System Design on Silicon är ett Industry Excellence Center i Lund finansierat av Vinnova. Fokus för centret kommer att vara utvecklingen av nya arkitekturer och kretslösningar för de krav som ställs av moderna trådlösa kommunikationssystem.

System Design on Silicon

Test Site Sweden

Vinnova har fått i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter, företag och regionala organ etablera en nationell testarena för fordonssäkerhet, Test Site Sweden (TSS).

Test Site Sweden

Triple Steelix

I Bergslagen finns idag ett betydande antal materialförädlande verkstadsföretag och stålföretag som tillsammans med teknik- och tjänsteföretag bildar ett starkt stålkluster. Borlänge

Triple Steelix

Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics

Centret ska forska kring komplexa sjukdomar och biotekniska analysmetoder för att ge bättre förståelse av sjukdomar som Alzheimer, ALS, Parkinson, smärta och drogmissbruk. Sofistikerad laboratorieutrustning ska användas för att leta efter kombinationer av biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. Det tvärvetenskapliga samarbetet, som kombinerar forskning inom biologi, kemi, farmaci, materialvetenskap och nanoteknik, ska utveckla helt nya analysmetoder för proteinbaserad diagnostik och screening av komplexa sjukdomar.

Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics

Uppsala Bio

Uppsala BIO bygger nya vägar för att långsiktigt stärka life science-sektorns konkurrenskraft och tillväxt i Uppsala. Man gör det i ett nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Uppsala

Uppsala Bio

UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB)

Umeå Plant Science Centre är en världsledande forskningsmiljö inom växtbioteknik där internationellt ledande grundforskning kopplas ihop med utveckling av framtida produkter och processer inom jord- och skogsbruk. Det nya centret UCFB ska befästa och ytterligare stärka forskningsmiljön.

UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB)

Utvärdering av Swedish Brain Power

Utvärdering av Swedish Brain Power

Wingquist Laboratory Excellence Centre for Efficient Product Realization

VINN Excellence Center vid Chalmers

Wingquist Laboratory Excellence Centre for Efficient Product Realization

Wireless@KTH

KTH Center för Trådlösa System, Wireless@KTH, är ett Industry Excellence Center finansierat av Vinnova.

Wireless@KTH

Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (VIP)

Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (VIP) är en satsning på kunskap och kompetens kring simulatoranvändning inom fordonsindustrin. Det handlar om att utveckla metoder och arbetssätt kring körsimulatorer för effektiv innovation, produktutveckling och verifiering.

Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (VIP)

WISENET Uppsala VINN Excellence Center for Wireless Sensor Networks

VINN Excellence Center vid Uppsala universitet (2007-2013)

WISENET Uppsala VINN Excellence Center for Wireless Sensor Networks

Nästa sidaFöregående sida 1 2 3

Läs mer

 
Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter

Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter

Utgiven: 2014
Institute Excellence Centres - IEC

Institute Excellence Centres - IEC

Utgiven: 2014
Utbildning, forskning och samverkan

Utbildning, forskning och samverkan

Utgiven: 2014
Fler publikationer

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss