Våra forsknings- och innovationsmiljöer

En viktig del av vår verksamhet är att utveckla starka forsknings- och innovationsmiljöer

Genom att satsa på forsknings- och innovationsmiljöer vill vi få kunskapsintensiva företag att utvecklas och växa. Huvudprincipen för satsningarna är att ge långsiktig finansiering för att åstadkomma excellent forskning, engagemang från näringsliv eller samhälle och ökad innovationskraft.

Forsknings- och innovationsmiljöer blir allt viktigare för länders internationella konkurrenskraft. Det beror på att de attraherar forsknings- och utvecklingsinvesteringar, kan ta till sig ny kunskap och skapa effektiva processer och mekanismer för kommersialisering. Universitet och högskolor, forskningsinstitut och företag spelar en central roll i att utveckla dessa miljöer. 

Starka forsknings- och innovationsmiljöer

Fritextsökning Info

Framtidens Bioraffinaderi

Framtidens bioraffinaderi är ett initiativ som involverar företag, samhällsfunktioner och universitet i Örnsköldsviks- och Umeåregionen. Här drivs processer och projekt som bygger Framtidens Bioraffinaderi baserat på skogsråvaror och energigrödor. Örnsköldsvik

Framtidens Bioraffinaderi

FunMat - Functional Nanoscale Materials

VINN Excellence Center vid Linköpings universitet

FunMat - Functional Nanoscale Materials

GigaHertz Centrum

VINN Excellence Center vid Chalmers

GigaHertz Centrum

GöteborgBIO

Göteborgsregionen är hemvist för kluster med en demonstrerad förmåga i världsklass att utveckla produkter inom dels biomaterial och cellterapi och dels kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Den strategiska idén är att utveckla verktyg, plattformar och processer för att föra spetsforskning till innovationer och tillämpning. Göteborg 

GöteborgBIO

HELIX - Managing Mobility for Learning, Health and Innovation

VINN Excellence Center vid Linköpings universitet

HELIX - Managing Mobility for Learning, Health and Innovation

HERO-M - Hierarchic Engineering of Industrial Materials

VINN Excellence Center vid Kungliga Tekniska Högskolan

HERO-M - Hierarchic Engineering of Industrial Materials

Hälsans Nya Verktyg

Hälsans Nya Verktyg är ett regionalt tillväxtinitiativ som gör Östgötaregionen drivande i utvecklingen av individanpassade lösningar för bästa möjliga hälsa. Tillväxten skapas kring huvudproduktområdena distribuerad vård, egenvård, personlig hälsa samt sport och idrott.  Linköping/Norrköping

Hälsans Nya Verktyg

Imaging Integrated Components (IMAGIC)

Samarbete mellan bland andra Acreo, KTH, Autoliv, FLIR Systems och Micronic. Satsningen i Kista ska utveckla integrerade detektorer och modulatorer för icke-synlig elektromagnetisk strålning som röntgen och infrarött ljus.

Imaging Integrated Components (IMAGIC)

Starka forsknings- och innovationsmiljöer inom Industry Excellence Centre

Starka forsknings- och innovationsmiljöer inom Industry Excellence Centre

Innovation Cultures

Innovation Cultures i Umeå har för avsikt att lära sig mer om Umeåbornas IT-användning, med syfte att kommun, universitet och företag tillsammans ska hitta nya sätt att driva utvecklingen kring ny teknik vidare.

Innovation Cultures

Innovation i Gränsland

Den strategiska idén är att höja avkastningen på investerat kapital i livsmedelsnäringen genom innovationer som skapar produkter och tjänster med höga förädlingsvärden. Detta skall åstadkommas genom innovationer i gränsland. Skåne

Innovation i Gränsland

iPack Center - Ubiquitous Intelligence in Paper and Packaging

VINN Excellence Center vid Kungliga Tekniska Högskolan

iPack Center - Ubiquitous Intelligence in Paper and Packaging

Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap

Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap är ett konsortium mellan Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.

Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap

LINK-SIC

LINK-SIC - Linköping Center for sensor informatics and control - är ett Industry Excellence Center vid Linköpings universitet som ska utveckla framtidens reglerteknik och sensorinformatik i industrirobotar, flygplan och fordon.

LINK-SIC

Malmö Living Lab för Nya Medier

Malmö Living Lab för Nya Medier är ett lab vars avsikt är att utforska nya möjligheter till produkter och tjänster inom nya medier, särskilt sådana som bygger på samskapande (publikmedverkan, "user-generated content").

Malmö Living Lab för Nya Medier

Mobile Heights

Mobile Heights är en satsning på trådlös kommunikation och mobila tjänster i Skåne och Blekinge. Två Industry Excellence Center bildar basen för satsningen, som har sin bas på Lunds tekniska högskola och finansieras av bland andra Vinnova.

Mobile Heights

Mobile Life Centre

VINN Excellence Center vid Stockholms universitet

Mobile Life Centre

Nationellt centrum för finansforskning

Vinnova har utsett Nationellt Centrum för Finansforskning, som drivs av Handelshögskolan i Stockholm och forskningsinstitutet SIFR, till nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning.

Nationellt centrum för finansforskning

Next Generation Innovative Logistics - NGIL

VINN Excellence Center vid Lunds universitet (2006-2010)

Next Generation Innovative Logistics - NGIL

Peak Innovation

Nya tjänstesystem och produkter ska tas fram genom kunddriven utveckling över branschgränser. Tjänster och teknik ska utvecklas parallellt inom vintersport, turism och friluftsliv. Satsningen har drivits fram genom det styrkeområde inom turism och skidåkning som finns i regionen. Åre/Krokom/Östersund

Peak Innovation

ProcessIT Innovations

ProcessIT Innovations strategiska idé är att föra samman den funktionella regionens process- och verkstadsindustri med dess IKT-aktörer inom universitet och näringsliv. Luleå/Umeå

ProcessIT Innovations

ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology

VINN Excellence Center vid Kungliga Tekniska Högskolan

ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology

Robotdalen

Robotdalens vision är att befästa Mälardalen som en världsledande region för forskning, utveckling och tillverkning inom industrirobotik, fältrobotik och robotik för vård och omsorg, med ett effektivt system för att driva innovationer hela vägen från idé till framgångsrik produkt. Mälardalen

Robotdalen

SAFER

Centrum vid Chalmers med syfte att utveckla nya säkerhetssystem och minimera skador och olyckor i trafiken.

SAFER

SAMOT - Service and Market Oriented Transport Research Group

VINN Excellence Center vid Karlstads universitet

SAMOT - Service and Market Oriented Transport Research Group

Läs mer

 
Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter

Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter

Utgiven: 2014
Institute Excellence Centres - IEC

Institute Excellence Centres - IEC

Utgiven: 2014
Utbildning, forskning och samverkan

Utbildning, forskning och samverkan

Utgiven: 2014
Fler publikationer

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss