Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

ny on-line-metod för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner (ONWELD)

Diarienummer 2013-04696
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Joakim Hedegård
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet har varit att möjliggöra on-line-utvärdering av stora mängder kontinuerliga svetsar/fogar på ett noggrant och repeterbart sätt och därmed möjliggöra mer optimerade konstruktioner (i och med att de kan kontrolleras bättre). Det har också varit ett mål att utvärdera hur den informationen som samlas in skulle kunna användas för återkoppling i produktionssystemen. Ett intressant prototypsystem har tagits fram för off-line, med scanning efter svetsning. Industriell implementering (att klara ljus & rök) återstår, görs i nytt Vinn-Verifiera.

Förväntade effekter och resultat

Prototyp för on-line QA-koncept. JA. Prototypen som demonstrator i lab- och produktionsmiljö. JA med ljusbåge släckt. Förbättrad kvalitetskontroll, minskad vikt. INTE ÄN i industrin. Förbättrad kunskap om processvariation ger nya QA guidelines. - INTE ÄN, verktyget finns men mer studier behövs. Förslag för avancerad processkontroll i svetsmaskiner och robotsystem. JA. Projektet förstärker FoU i företag, institut och högskola. En PhD student och ett exjobb. JA. Svetskommissionen leder kunskapsspridningen. JA. Resultaten till Master- och IWE elever vid KTH. JA.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet drevs i samverkan mellan högskola, institut och företag i 7 arbetspaket med inledande uppgifter att definiera krav och hitta lösningar för hård- och mjukvara. Därefter har algoritmer utvecklats, införts i prototypsystem som sedan via olika tester utvärderats och förbättrats stegvis. Genom att ta systemet till deltagande företag har tekniken provats och visats som en demonstrator. Acceptansen för ett nytt mätsystem testades därmed också och ledde till intressanta diskussioner. Den grundläggande teknikutvecklingen tog mer tid och resurser än planerat.


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss