Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Virtual Verification of Human Robot Collaboration

Diarienummer 2015-03719
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
www.chalmers.se
Projektledare Lars Hanson
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet med projektet är att forska och utveckla en effektiv prototyp på en simulerings- och visualisering mjukvara för att verifiera människa-robot samarbete. När projektet är slut finns en prototyp på en mjukvara tillgänglig, vilken har nyttjats i ett antal verifierings scenarion definierade av deltagande industripartner.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet är en prototyp på en simulerings- och visualiseringsmjukvara för att verifiera och balansera människa-robot samarbete. Med mjukvaran kan industrin tidigt i utvecklingsprocessen skapa arbetsinstruktioner till personalen och programmeringskod till roboten. En instruktion och en kod till en optimerad arbetsplats, där människans och robotens styrkor är kombinerade på ett lämpligt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i ett antal arbetspaket. I varje arbetspaket kommer kunskap att utvecklas som kommer implementeras i prototypen. Genom hela projektet kommer prototypen att utvärderas av industriella och akademiska projektdeltagare. Scenarion definierade av industrin används för att utvärdera och driva utvecklingen framåt.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss