Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Ultrahöghållfasta stållaminat

Diarienummer 2013-02635
Koordinator Gestamp HardTech Aktiebolag

Projektledare Lars Wikström
Bidrag från Vinnova 4 070 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Målet är att sänka vikten på fordonskomponenter genom att använda laminatplåt med en kärna som gör att vikten sänks jämfört med att använda en konventionell solid plåt. Projektet har varit specifikt inriktat på att använda en kärna av sintrat metallpulver samt forma plåten med hjälp av presshärdningsprocessen. Provdetaljer har genomgått alla tillverkningssteg enligt plan följt av ett deformationstest. Metodik har tagits fram för att kunna simulera laminat i det genomförda deformationstestet.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet tyder på att en presshärdad laminatkomponent skulle kunna vara användningsbar i de fall då endast styvhet är av vikt i kombination med små deformationer. Vid högre deformationsgrad exempelvis komponenter avsedda för krock och energiupptagning krävs mer forskning för att hitta ett starkare sätt att fästa ytterplåtarna till kärnan. Även kärnans hållfasthet och duktilitet behöver förbättras för att laminatet ska kunna användas i komponenter för energiupptagning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i 5 olika delar. 1. Sintring av kärnan. Ett antal olika legeringar har testats med avseende på främst styrka och duktilitet. 2. Fogning mellan kärna och ytterplåtar. Lämpliga lod har undersökts för styrka samt inverkan av de variabler som finns inom presshärdningsprocessen. 3. Presshärdning av laminatplåten. Tester har gjorts i konventionell presshärdningsutrustning för att studera lodets och kärnans beteende. 4. Prestandatester på färdig komponent. Styrka och duktilitet på färdig komponenet. 5. Simulering Metodik för laminat under deformation.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss