Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Styrd kylning vid sätthärdning för optimal hållfasthet - QuenchCool

Diarienummer 2016-03345
Koordinator Swerea IVF AB
Swerea IVF AB, Mölndal
Projektledare Eva Troell
Bidrag från Vinnova 7 400 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet är att öka utmattningshållfastheten hos sätthärdade komponenter genom att styra kylförloppet till långsam kylning vid låga temperaturer. Målet är att ta fram en förklaringsmodell för styrd kylning som möjliggör optimering av process mot utmattningshållfasthet beroende på stål. Mekanismerna för en ökad utmattningshållfasthet vid styrd kylning ska klarläggas samt inverkan på olika sätthärdningsstål. Processfönstret för tekniken ska tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Målet är en förbättrad hållfasthet med mer än 15% (tre gånger längre livslängd) genom styrd kylning för dagens och framtidens komponenter som dessutom inte medför extra kostnad eller längre processtid. Inom projektet ska det tas fram modeller för hur kylningshastigheten påverkar utmattningshållfastheten så att produktionen snabbare kan anpassas till nya komponenter och stållegeringar för att korta ledtiderna. Användare av tekniken är bl a tillverkare av transmissioner till tyngre fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Styrd kylning måste idag ställas in genom ´trial and error´ då mekanismerna inte är kända. Projektet kommer i ett doktorandprojekt att ta fram modeller för hur kylningshastigheten påverkar utmattningshållfastheten. Arbetet kommer att innebära värmebehandling av provstavar och komponenter, modellering, metallografiundersökningar och utmattningsprovning av kugghjul samt resultatspridning.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss