Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2)

Diarienummer 2016-03360
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
www.chalmers.se
Projektledare Åsa Fast-Berglund
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

GAIS 2 syftar till att förbättra informations- och kunskapsutbyte inom ett globalt produktionsnätverk. Detta kommer att ske i två områden med avseende på monteringsanvisningar; Beredningsprocessen och upplärning och inlärning för montörer.

Förväntade effekter och resultat

GAIS 2 kommer att utveckla modeller och strategier för att kunna avgöra om du vill ha en decentraliserad eller centraliserat tillvägagångssätt inom tillverkningskonstruktionsprocessen och användargränssnittet för monteringinstruktion. Dessutom har en strukturerad inlärningsprocess med de mest lämpliga tekniken för att minska inlärningskurvan och höja kvaliteten på lärandet. GAIS 2 hoppas dessutom att locka yngre människor genom att erbjuda flexibilitet och ny teknik för inlärning och montering.

Planerat upplägg och genomförande

I GAIS 2 utvecklas fyra demonstratorer, både inom industrin och vid akademiska labbmiljöer. Eftersom en del av dessa demonstranter är ett kontinuum från GAIS ett lösningarna och demonstranterna skulle kunna påskynda i tid. Resultaten från projektet kommer också att presenteras vid konferenser och mässor. GAIS kommer även att utveckla nya ram verk och metoder bas på forskning som vanligen används i andra forskningssammanhang såsom mjukvaruutveckling och e-handel. Ytterligare teori kommer att vara i områdena utbildning, informationshantering och kunskapsutbyte


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss