Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

SALLSA-Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan

Diarienummer 2015-03730
Koordinator Swerea IVF AB
SwereaIVF AB
Projektledare Peter Ottosson
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet är att stärka konkurrenskraften för såväl underleverantörer som slutproducenter genom att samverka och öka kunskapsnivåerna gällande komposit och hur nya lättviktsmaterial skall kunna integreras i befintliga produktionssystem. Målet är att skapa industriella riktlinjer och rekommendationer gällande formning av kompositmaterial i traditionella produktionsprocesser hos underleverantörer.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projektresultat innebär att riktlinjer och rekommendationer är redo för implementering gällande formning av kompositmaterial i befintliga produktionsprocesser för fordonsindustrin. Detta möjliggör för underleverantörer med traditionella produktions miljöer att skapa en mer flexibel produktion för att kunna hantera både dagens material och kommande mixade material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sex arbetspaket (AP). AP1 Materialteknik och varianter, AP2 Smarta produkter, AP3 Testmetodik, formningsteknik och semi industriell verifiering, AP4 Industriella riktlinjer och rekommendationer, AP5 Virtuell Industriell Demonstrator och AP6 Projektledning, möten, teknikspridning. Varje AP har sina specifika leveranser och milstolpar. Under projektets gång kommer alla arbetspaket att vara kopplade till demonstrator och resultaten kommer att vara "input" och ´output´ till respektive arbetspaket.Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss