Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper

Diarienummer 2014-01360
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag
Avd 93644 PV3C2
Projektledare Peter Porsgaard
Bidrag från Vinnova 4 140 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka kunskapen kring robust formsprutning av komponenter med önskade ytegenskaper. En ökad kunskap inom detta område bidrar till att stärka konkurrenskraften för svensk fordonsindustri eftersom interiöra komponenter med perfekt mönstring, glans, kulör och passform utstrålar kvalitet och påverkar valet av fordonsmodell. Mätbara mål är som följande: - 20% kortare ledtid för utveckling av formsprutade fordonskomponenter - 30% kortare tid för inkörning av nya komponenter - 50% mindre kassation i samband med inkörning av nya komponenter

Förväntade effekter och resultat

Vid utvärdering av projektet förväntas slutsatserna bli att projektet underlättat för fordonstillverkarna att kravsätta formsprutade komponenter, minskat tiden från konstruktion till produktion, minskat tiden för inkörning och godkännande, samt ökat kvaliteten. Kort sagt, bidragit till ökad global konkurrenskraft för de svenska fordonstillverkarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 6 arbetspaket. Det första arbetspaketet utgörs av projektadministration. I arbetspaket 2 analyseras olika typer av ytdefekter. Arbetspaket 3 och 4 utgör kärnan av projektet. I dessa båda arbetspaket undersökts hur olika material- och processparametrar inverkar på formsprutade plasters estetiska och haptiska egenskaper. Resultaten som tas fram i arbetspaket 2-4 testas och verifieras i arbetspaket 5, där en demonstrator med olika processvårigheter tillverkas och instrumenteras. Slutligen, i arbetspaket 6, förpackas projektresultaten i lämpliga former.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss