Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Robust Polering av miljöbefrämjande lacker och deras beroende till substratet för lätta material i fordonsindustri

Diarienummer 2012-03672
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag
Avd 93600
Projektledare Frida Willhammar
Bidrag från Vinnova 510 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2014
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Förstudiens mål att sammanfatta projektdeltagarnas interna kunskap samt kartlägga den externa kunskap som finns inom området polering av klarlack/solidlack har uppfyllts. Detta har gjorts genom kunskapsutbyte, omfattande litteraturstudie och workshop med deltagande av externa aktörer.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Förstudien har gett en ökad samsyn på polering inom projektgruppen. Deltagarnas kunskaper inom området har ökat genom utbytet av intern kunskap samt av den omfattande omvärldsanalysen.

Upplägg och genomförande - analys

Samtliga projektdelatagare har fått ge sin syn på polering, vilka problem man har haft, hur de har lösts och vilka utmaningar man ser framöver. Detta har sedan diskuterats och kunskaperna sammanfattas. Förutom sammanställningen av intern kunskap gjordes även en omfattande litteratursökning inom området. En workshop/seminarium genomfördes där relevanta externa aktörer bjöds in.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss