Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Robust Polering - Bedömning av polerbarheten hos lackerade ytor

Diarienummer 2015-06889
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag
Avd 93763
www.volvocars.com
Projektledare Malin Dahlen
Bidrag från Vinnova 2 565 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Avgörande för bilens upplevda kvalitét är att ge ytan dess ´rätta utseende´. För att uppfylla ytkraven på fordonsdetaljer krävs ofta en efterbearbetning av ytskiktet. Idag avsynas och poleras lackerade detaljer manuellt vilket medför varierande resultat. Projektet syftar därför till att skapa en djupare förståelse för de mekanismer som styr polerbarhet av olika lacksystem; målet är att - ta fram en verifieringsmetod för polerbarhet av lacker - förstå de mekanismer som styr polerresultaten för att möjliggöra robusta polermetoder för olika substrat, färg- eller lackmaterial.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till en ökad förståelse för kopplingen mellan processparametrar och polerresultat, samt en mer effektiv implementering (och drift) av nya lacksystem och dess bearbetning i produktion. Projektet främjar även samverkan mellan industri och högskola, vilket förväntas bidra till att bygga upp forskningskompetens ansluten till ´polerbarhet´, dvs ytbearbetning, ytkarakterisering och ytkvalitét.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar studier av olika strategier för efterbearbetning av ytskikt och dess upphov till polerdefekter; dels genom DoE i egenutvecklad testutrustning där påverkan av ex. olika verktyg och processparametrar ska studeras, dels genom studier av polerarna själva. Sammanställningen av parameterstudierna förväntas dels ligga till grund för en modell för materialavverkning vid (eller vid påverkan av) abrasiv polering av lackade ytor, dels leda till en samsyn kring polerbarhet och hur framkomna resultat ska kommuniceras och omsättas i praktiken.Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss