Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Diarienummer 2013-01272
Koordinator STIFTELSEN IMIT
IMIT Göteborg
www.imit.se
Projektledare Ulf Karlsson
Bidrag från Vinnova 485 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2014
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Syftet var att provtillverka en stor komplex barande fordonsstuktur for att utvardera hur snabbt man kan till lagt pris kan tillverka denna med 3DLiteteknologi. Vi har valt Volvo Buss bakstam till city bussar. Samliga mål uppnåddes i projektet men tillverkning av bakstammen pga design (stylingandring) pa bussen forskjuts till senare delen av hosten 2014

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har utforts i 3 steg: 1.Utformning av bakstammen med malet en stor modul som levereras fran underleverantoren Masterform AB. 2.Testning av skumfyllnadsteknologin och hur bakstammen skall kunna anpassas for teknologin 3.Tillverkning av bakstammen Resultatet ar att teknologin fungerade och produktioncykeltiden blev ca 3min for fyllning av sandwichmaterialet. Jamfort med kolfiberstruktur lika stark och styv men till mycket lagre kostnad . Bakstammen - blir dock tyngre men latt tillrackligt for Volvos viktmal. Den slutliga produkten tillverkas senare i host 2014

Upplägg och genomförande - analys

Projektet har utforts i 3 steg: 1.Utformning av bakstammen med malet en stor modul som levereras fran underlevarantoren MasterformAB. Dock ar bak och sidorutor ej monterde utan slutmontering av dessa sker hos Volvo buss. Speciellt viktigt ar ar omradet fogning/limning samt fixering med fastelement mot taket och rolloverbalkar 2.Testning av skumfyllnadsteknologin och hur bakstammen skall kunna anpassas for teknologin 3.Tillverkning av bakstammen Lampligt upplagg enligt de inblandede parternaKontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss