Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Prediction of die conditions in press hardening

Diarienummer 2014-03937
Koordinator Luleå tekniska universitet
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Projektledare Greger Bergman
Bidrag från Vinnova 4 098 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Att utveckla metoder och modeller för prediktering av verktygstillståndet i presshärdningsprocessen

Förväntade effekter och resultat

* En metodik för prediktering av verktygsslitage och underhållsbehov som kan användas tidigt i produkt-utvecklingsprocessen * Utvärdering av olika verktygsförbättringar för att minska slitage och påkletning vid höga temperaturer * En metod för att mäta produktgeometri och verktygstillstånd i realtid * Minskat underhåll, förbättrad kvalitet och ökad produktivitet i presshärdningsprocessen

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar en doktorand vid Luleå tekniska universitet och en senior forskare vid Swerea IVF. Industriella deltagare är Volvo Car Corporation och Gestamp HardTech.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss