Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Polymera kompositprodukter för högvolymproduktion

Diarienummer 2012-02514
Koordinator Swerea KIMAB AB

www.swerea.se/kimab
Projektledare Joakim Hedegård
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Syftet med projektet var att ta fram grunder för en snabb tillverkningsteknik för polymera fiberkompositprodukter. Målet var att visa att det går att skapa kolfiberbaserade komponenter med samma tillverkningstakt som övrig produktion av karosskomponenter genom att kombinera komposit- och plåtformningskunskaper med tillämpad FoU. Grundprincipen är visad, vilket lett till stort önskemål att skala upp och vidareutveckla tekniken i ett fortsättningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Genom att utgå från samma produktionsmetoder som för plåtformning har en kolfiberväv förformats och injicerats med en snabbhärdande harts genom injektion-kompression teknik (CRTM.) Delmomenten i projektet har visat att ledtider runt 1-2 minuter är rimliga beroende på detaljens volym och automatiseringsgrad vid tillverkningen. För svensk metallindustri finns möjligheten till en ny marknad för permanenta släppmedel och verktygstillverkning för produktion av kompositer. För fordonsindustrin kan kostnadseffektiv högvolymtillverkning med komposit bli möjlig.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet har genomförts i samarbete mellan Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och IUC Olofström som forskningsutförare samt Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, AP&T, Uddeholm, Oerlikon Balzers Coating som industripartners. Swerea har koordinerat projektet där industripartners bidragit med kravställning, materialleveranser, verktygsframtagning, ytmodifiering och beläggning. Swerea Sicomp har specifikt ansvarat för arbetet inom WP1, Swerea KIMAB för WP2, samt IUC för WP3.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss