Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

PLUGG II - från koncept till industriell fogningsteknik

Diarienummer 2016-03374
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelningen för Tillverkning
Projektledare Ola Albinsson
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Målet i projektet är att utveckla en industriell process för mekanisk stansnitning i multimaterial baserad på pluggfogningsmetoden. Projektet ska ta fogningstekniken från teststadiet i riggar och utvärderingsutrustningar till en industriellt användbar processteknik, inklusive en demonstrator av en kombinationsmaskin för pluggfogningstekniken. Syftet är att utveckla en robust process för pluggfogning, som kan kombineras med limning, av materialkombinationer som finns runt hörnet men som kräver en effektiv fogningsmetod för att kunna införas.

Förväntade effekter och resultat

Det viktigaste resultatet är att demonstrera och tekniskt validera en effektiv process för mekanisk fogningsteknik byggd på pluggmetoden för hybridfogning i multimaterial. Detta för att säkerställa en effektiv, kapabel och hållbar process för sammanfogning som ökar möjligheten att skapa lätta men säkra fordon, medger nya innovativa designlösningar och är förberett för kommande kompositmaterial. Viktigt är att förbereda för implementering av tekniken. Därför är framtagningen av processutrustning och konstruktionsriktlinjer samt dimensioneringsfaktorer centrala.

Planerat upplägg och genomförande

Ur den materialmatris som det tidigare PLUGG-projektet studerat kommer några produkter med olika materialkombinationer att väljas ut för tillämpning av pluggfogningskonceptet. Samtidigt kommer en utveckling och framtagning av ett maskinkoncept att ske och förenklade beräknings- och simuleringsmodeller att utvecklas för att kunna göra designanvisningar. Tanken är att kunna knyta ihop detta i en demonstrationscell för att kunna visa tekniken i sin helhet och validera processen.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss