Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

PADOK - Study Visit to India 2016

Diarienummer 2016-03583
Koordinator Högskolan i Halmstad
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Projektledare Bengt-Göran Rosén
Bidrag från Vinnova 170 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2016
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka kunskap och förståelse kring begreppet Internationell produktion i Indien. Under de senaste åren har Indien med sin kampanj ´Make In India´ lockat många utländska företag, däribland ett antal svenska, att investera i produktion i Indien.En av effekterna av projektet Projektansökan syftar till att utbilda forskarstuderande i att studera moderna produktionsstrategier via observationer och andra datainsamlingsmetodiker på plats i produktionsmiljön samt att författa en GUIDE, denna gång fokuserat på det indiska initiativet ´Make In India´.

Förväntade effekter och resultat

Effekter av det beskrivna dokumentations- och analysarbetet i fokusgrupperna presenteras via en slutgiltig ´white paper´, tillsammans med andra former av presentation så som blog-rapportering, andra rapporter och en analys av FFIs och produktion2030s roadmap för fortsatt produktionsforskning.

Planerat upplägg och genomförande

Forskarkursen P02-Internationell Produktion (inom Produktion2030s forskarskola) syftar till att utbilda forskarstuderande i att studera moderna produktionsstrategier via observationer och andra datainsamlingsmetodiker på plats i produktionsmiljön, denna gång fokuserat på det indiska initiativet ´Make In India´. Därför är en aktivitet i kursen att resa till Indien och besöka tillverkande företag för att lära sig mer om deras utmaningar.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss