Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Online-kontroll av svetsdefekter inom fordonsindustrin med kontaktlös ultraljudsprovning

Diarienummer 2012-02510
Koordinator Swerea KIMAB AB

www.swerea.se/kimab
Projektledare Magnus Falkenström
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

I projektet har ett antal svetsgeometrier analyserats med laserultraljud för att bestämma svetsutbredningen. Målet med projektet har varit att tekniskt verifiera att metoden fungerar i labbmiljö.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Speciellt för punktsvetsarna kunde svetsutbredningen tydligt avläsas. Cykeltiden för mätningen kunde optimeras till en sekund. Även på lasersvetsar gav metoden en respons på svetskvalitén, men mer tester behövs för att kvantifiera resultaten.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet utfördes med Volvo Cars som kravställande kund. Volvo tog fram ett antal svetsprover som Swerea KIMAB analyserade i labb.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss