Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

MULTIM - Utmaningar inom multimaterialkonstruktion

Diarienummer 2015-06902
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Karl Fahlström
Bidrag från Vinnova 6 032 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Konstruktion med konventionella material har länge varit välkänt, men med fler och fler avancerade material på marknaden som kombinerat med konventionella material ger nya och förbättrade egenskaper så krävs ett stort kunnande om dess konstruktionsmöjligheter. Projektet kommer ta fram konstruktionslösningar där befintliga/modifierade fogningsmetoder används för fogning av nya lättviktsmaterial till mer traditionella material.

Förväntade effekter och resultat

Projektets viktigaste leveranser är konstruktionsguidelines, sammanställning av befintliga processer som kan användas vid multimaterialkonstruktion, beräkningsunderlag och modelleringsmetodik samt w orkshops och demonstratorer. Detta kommer leda till att fordonsindustrin ges överlägsna verktyg för att konstruera med artolika material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ta fram konstruktionslösningar där befintliga/modifierade fogningsmetoder används för fogning av nya lättviktsmaterial till mer traditionella material. Konstruktionen utgår från ett antal generiska fogtyper typiska för fogning av multimaterial inom fordonsindustrin. Istället för att driva forskningen kring en viss fogningsmetod, så är här valet att skapa en smart konstruktion som är anpassad för redan befintlig teknik.Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss