Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

MPQP - Modelldriven beredning och kvalitetssäkring

Diarienummer 2014-01413
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
KTH Centre for design and management of manufacturing systems
Projektledare Magnus Lundgren
Bidrag från Vinnova 6 840 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets mål är att förbättra svenska fordonstillverkare, underleverantörer och andra tillverkningsföretags förmåga att signifikant öka produktiviteten i beredning och kvalitetssäkringing. Detta som ett resultat av att skapa och använda koherent data, vilket leder till en holistisk berdning och kvalitetssäkring i produktframtagning.

Förväntade effekter och resultat

Produktiviteten i tillverkningen kommer att öka genom tillämpning av virtuell tillverkning som möjliggör tvärfunktionella bidrag inom alla aspekter av beredning och kvalitetssäkring. Detta kommer att möjligöras genom utvecklingen av nya verktyg för integrerad tillverkningsberedning och kvalitetssäkring som bygger på modelldrivna principer.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetssätt, metoder, verktyg och processer för tillverkningsberedning och kvalitetssäkring kommer att studeras. Utifrån identifierade användabehov kommer projektet att utveckla ett MPQP dataschema i ISO 10303 - EXPRESS som sedan utgör en bas för utveckling av prototypapplikationer för modelldriven beredning och kvalitetssäkring. Nödvändiga entiteter för ett MPQP dataschema kommer att föreslås bli integrerade i den internationella standarden ISO 10303 (STEP). Prototypapplikationerna kommer att verifieras genom demonstratorer på de deltagande företagen.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss