Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Kompetens- och Teknikspridning i samverkan -en förstudie

Diarienummer 2013-05028
Koordinator Högskolan i Halmstad
Sektionen för ekonomi och teknik
www.hh.se
Projektledare Bengt-Göran Rosén
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2014
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Denna ansökan handlade om att förbereda marken för ett samlat grepp på K&TS speciellt inom Hållbar produktionsteknik men även generellt genom en förstudie under 6 månader för att ta fram ett koncept för en gemensam portal för att SYNLIGGÖRA och SPRIDA samlade forskningsresultat från speciellt FFI programmet men även andra forskningsprogram. b. Ta fram ett koncept för effektiv SKAPANDE- och EXTRAKTION av utbildnings och kunskapsmaterial för forskningsprojekt. c.Ta fram ett koncept för hur SYNERGIER mellan företagen. d.Skriva ett utkast till en PROJEKTANSÖKAN

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har tagit fram ett antal konceptuella metoder och ger förslag på ett samlat paket med insatser som radikalt kommer att öka verkningsgraden då det gäller tekniköverföringen från forskningsprojekt inom FFI programmet och generellt.

Upplägg och genomförande - analys

Denna ansökan avser finansiering av ett initialt första steg i form av en förstudie för att utreda förutsättningar och föreslå initiala koncept för utbildnings- och teknikspridningsfrågor i första hand kopplade till FFI Hållbar produktionsteknik. En omvärldsstudie genomfördes för att belysa olika ansatser nationellt och internationellt inom närliggande utbildnings- och teknikspridnings frågor och arbetet kompletterades med att ta fram koncept för hur målen för ett framtida projekt skulle se ut för att K&TS framgångsrikt skall kunna implementeras.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss