Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende

Diarienummer 2015-06908
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Avd YR
Projektledare Mats Henriksson
Bidrag från Vinnova 4 085 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att: CHAR(13) + CHAR(10) - Utveckla simuleringsmetodik för inkörningssimulering av transmissioner med given form, yttopografi och ytstruktur, för mer robust och bättre prediktering avverkningsgrad och livslängd av kuggkontakter i växellådor. CHAR(13) + CHAR(10) - Genom experimentell utvärdering och karakterisering understödja och verifiera den utvecklade simuleringstekniken CHAR(13) + CHAR(10) - Genom experimentell utvärdering och karakterisering vidare verifiera potentialen avatt använda rätt yttexturering, t.ex. hening, och rätt inkörda kugghjul i transmissioner för tunga fordon.

Förväntade effekter och resultat

Metoder och kunskap framtagna på Chalmers och KTH kommer att överföras till företagen genom deras aktiva deltagande i projektet. Syftet är ge Scania och AB Volvo verktyg för att snabbt och kostnadseffektivt utveckla energieffektiva transmissioner och styra deras ytegenskaper vid tillverkningen. Projektet kommer att vara till nytta för alla Scanias och AB Volvos kunder, då mer ekonomiska och energieffektiva växellådor, bakaxlar, etc., kommer att tas fram. Kunskapen har även bredare tillämpning, t ex inom verkstadstekniska tillämpningar och maskinsystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser gemensam forskning när det gäller transmissioners tillverkning och egenskaper, där AB Volvo, Scania CV, KTH och Chalmers samverkar med sina kompletterande kompetenser. Projektet avser arbete för en doktorand vid vardera Chalmers och KTH samt därtill kopplad experimentell forskning. Projektet är indelat i fyra olika arbetspaketet där de två doktoranderna samverkar inom varje arbetspaket tillsammans med parterna. Projektet kommer att drivas genom regelbundna möten med samtliga deltagare närvarande. Vidare kommer styrgruppsmöten att hållas två gånger per år.


Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss