Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR)

Diarienummer 2013-05594
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Arne Melander
Bidrag från Vinnova 5 450 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Starka drivkrafter finns mot högre prestanda hos kugghjul som klarar högre motoreffekter eller mer kompakta byggsätt för transmissioner. Detta projekt föreslår en innovativ pulvermetallurgiskt baserad tillverkningsteknik som leder till höga prestanda för kugghjul, lite materialspill och mindre formförändringar vid härdning och har samtidigt kostnader i nivå med konventionell tillverkningsteknik. Tekniken ger heltäta kugghjul vilket möjliggör de goda egenskaperna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet stärker den världsledande svenska industrin för lastfordon och pulverteknologi genom att utveckla en innovativ teknik för nyckelkomponenten kugghjul. Den nya teknologin kommer möjliggöra bättre prestanda, lägre vikt och bättre materialutnyttjande. Projektet ger optimerade material och tillverkningsprocesser vilka demonstreras för en industriell komponent.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet optimeras pressning/sintring/HIP-ning för kugghjul för lastfordon. Ett demonstratorhjul väljs ut. Sätthärdning och slutbearbetning av de HIPade kugghjulen studeras liksom prestanda och ekonomi. Parallellt med metodutvecklingen tas planeringsverktyg fram utvalda process-steg. Deltagande parter tränas i den nya teknologin. Resultaten används för tillverkning av transmissioner för lastfordon.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss