Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

GAIS

Diarienummer 2013-02648
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Projektledare Åsa Fast-Berglund
Bidrag från Vinnova 2 275 309 kr
Projektets löptid 2013 - 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets syfte och mål har uppfyllts via 16 leverabler (se slutrapport). GAIS har bland annat visat att smarta IKT-verktyg kan stärka industrin genom att skapa flexibilitet både i tid och rum men även bland olika kompetenser inom företaget (expert-novis). Standardisering och strategier för genomförande och utformning av instruktioner är väldigt viktigt för att en globalisering skall vara möjlig.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Resultatet har främst varit en ökad förståelse och kompetens för komplexiteten av att utforma globala strategier för monteringsinstruktioner bland de inblandade parterna.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet har hållit hög takt genom hela projekttiden vilket har berott på att de flesta parter varit engagerade och jobbat målmedvetet med internprojekt. Examensarbeten och doktorandprojekt gör att takten har varit jämn genom projektet. Även återkommande work-shops gör att resultaten måste paketeras och presenteras för övriga medlemmar i projektet. Vissa demonstratorer har tyvärr inte kunnat genomföras beroende på förändringar inom företaget, detta hoppas vi kunna göra under ett fortsättningsprojekt.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss