Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning

Diarienummer 2015-03707
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Material och tillverkningsteknik
Projektledare Uta Klement
Bidrag från Vinnova 375 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Förstudien syftade till att undersöka om lokaliserad elektrokemisk deponering (LECD) kan användas i samband med återtillverkning av industriella detaljer. Återtillverkning är en ekonomisk process som kan spara resurser i form av energi och material. Utvecklingen av LECD som en ny teknik för att utföra återtillverkning ryms därför inom området hållbar produktion. Resultat av förstudien visar att det är möjligt att reparera ytskador genom LECD, d.v.s. syftet med projekt är uppnått och det långsiktiga målet att spara resurser i form av energi och material kan vara nåbart.

Förväntade effekter och resultat

Resultat av förstudien visar att det är möjligt att reparera ytskador genom LECD. Konceptet att begränsa elektrolyten till en specifik yta fungerade bäst. Även nanokristallina beläggningar skulle kunna produceras genom LECD. Det positiva resultatet av förstudien öppnar upp för att fortsätta utvecklingsarbetet mot en framtida industriell implementering.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien inleddes med en litteraturstudie som ledde till test av tre utvalda tekniker för att utföra LECD med hjälp av förenklade uppsättningar. I den första användes en mikroanod, i den andra begränsades elektrolyten till en specifik yta, och den tredje metoden byggde på att en elektrolytdroppe kapslade i ett metalliskt pulver placeras på önskat ställe. Alla tre koncepten optimerades för att uppnå så bra beläggningar som möjligt vilket utvärderades med mikroskopi.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss