Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Förband med Floatglas (FF)

Diarienummer 2013-04691
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelningen för processutveckling
Projektledare Åsa Lundevall
Bidrag från Vinnova 3 575 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet varit att skapa en stabil, tillförlitlig och verifierad process för att rengöra och ytaktivera med atmosfärsplasma inför limning av glas med/utan ceramic frit och genom det ersätta primerbeläggningen hos glasleverantör. Projektet har resulterat i en vidareutvecklad plasmaprocess, en vidareutvecklad metod för kemisk analys av glasytor samt utvärderade metoder för industriell smutsavsyning

Förväntade effekter och resultat

Projektet har studerat hur viktiga kemiska grupper i ytan påverkas av olika förbehandlingar. Projektet har sett skillnader i limbarhet mellan glas och lim samt hur åldring och plasmabehandling påverkar. Resultaten visar att plasmabehandling kan rengöra, förbättra ytenergin samt generera starkare limförband. En metod för att förbättra ytkemin på glaset med plasma har vidareutvecklats liksom en metod för att verifiera med XPS. Som en del i kvalitetssäkringen har projektet arbetat med smutsavsyning. Utvärderingen är gjord i en djupare studie med avseende på smutstyp och mängd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har i korthet har fokuserat på: Bygga en kompetensbas om glas och glaskemins påverkan för vidhäftning vid limning Utvärdera plasmabehandlingens effekt på glas med/utan ceramic frit Ta fram processfönster för plasmabehandling Ta fram guidelines Identifiera metoder för automatiserad smutsavsyning Välja en till två automatiserade smutsavsyningsmetoder för djupare utvärdering Verifiera atmosfärsplasmabehandling av rutlimningsprocessen, både på lack och glasytan Förbereda för implementering Rapportering och kunskapsspridning av resultat


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss