Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt

Diarienummer 2012-02511
Koordinator Högskolan Väst
HÖGSKOLAN VÄST
www.hv.se
Projektledare Nicolaie Markocsan
Bidrag från Vinnova 497 600 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets mål var att utvärdera en innovativ teknik där flerskiktsystem används för att skapa abhesionsbeläggningar med höga mekaniska prestanda. Syftet var att utveckla dessa beläggningar med hjälp av termisk sprutning. Resultaten visade att olika abhesiva material kan framgångsrikt användas i termisk sprutade flerskiktsystem och att de resulterande egenskaperna kan ge unika funktionella anpassningar för särskilda applikationer. Projektets resultat har stor både industriellt och vetenskapligt intresse och har genererat nya uppslag till forskningsområden.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har resulterat i en bättre förståelse av sambanden mellan beläggningens kemiska sammansättning, ytenergi och topografi på ena sidan och funktionella prestanda (abhesion och slitstyrka) på andra sidan. Nästan alla flerskiktsystem prover som utvärderades har visat bättre egenskaper än de vaxer som används idag i produktion. Projektet har samverkat både nationellt och internationellt (Tyskland, USA, UK). Resultat har spridits genom vetenskapliga publiceringar samt konferenser och seminarier. Projektet har lett till två planerade forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet har bestått av tre huvudaktiviteter AP1 Praktisk och teoretisk problemanalys; AP2 Utveckling och utprovning av alternativa lösningar; AP3 Analys av resultat, planering för hur resultaten ska användas, samt planering för exploatering och breddning av användningsområden (andra tillämpningar). Projektets utveckling och resultat visade att såväl upplägg och längd på arbetspaketen stämde väl överens mellan planering och utförande. Forskningsfrågorna i ansökan har varit aktuella och visat sig gälla under projektets genomförande.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss