Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

FIQA

Diarienummer 2015-03706
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG
Volvo Lastvagnar AB, Umeå
Projektledare Kent Sundberg
Bidrag från Vinnova 7 235 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Vid tillverkning av fordon (lastbilar, bilar etc.) är ytbehandlingsprocessen i hög grad automatiserad, med undantag av kvalitetskontroll som i stor utsträckning sker manuellt. AB Volvo har tillsammans med Umeå universitet och Volvo Cars identifierat ett behov av att införa ett automatiserat kvalitetssystem för inspektion och reparation av målade fordonskroppar. Målet med FIQA projektet är att ersätta manuell inspektion, minimera reparationskostnader och förbättra kvaliteten på levererade produkter, med ett effektivt och automatiserat kvalitetskontrollsystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till FFIs prioriterade forskningsområden genom: - minskade produktionskostnader för fordonsindustrin. - minskad miljöpåverkan tack vare minskat behov av reparationer och justeringar. - ökad kunskap inom området automatiserad statistisk process-kvalitetskontroll och kunskapsöverföring mellan svensk fordonsindustri och akademi. - utveckling av nya metoder och strategier för automatiserad statistisk process-kvalitetskontroll. - ett långsiktigt samarbete mellan Umeå universitet och svensk fordonsindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledning: Volvo Lastvagnar AB Styrgrupp: Volvo Lastvagnar AB, Volvo Cars & Umeå Universitet. Milstolpar & aktiviteter efter start (januari 2016): WP1-20160630 Specifikation -Utvärdera olika system, identifiera och dokumentera defekter, Regler för åtgärd och krav på resultat. WP2-20170228 Test system - datainsamling -Olika system, analysera och utvärdera. WP3-20180131 Pilotsystem och datainsamling -Analysera och utvärdera. WP4-20181231 Summering och slutsatser -Leverera kravspecifikation för komplett system samt slutrapportKontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss