Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

FFI-projektkurs

Diarienummer 2015-06861
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelning Metoder
Projektledare Kalle Persson
Bidrag från Vinnova 167 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet har handlat om att erbjuda och genomföra kursupplägget ´Från beslutsmeddelande till slutrapport´ för projektledare av, under 2016 nystartade FFI-projekt. Kursupplägget har erbjudits till totalt 66 projektledare vid två olika tillfällen. 14 projektledare har tackat ja och deltagit och dessutom tre deltagare från FFI-programledning.

Förväntade effekter och resultat

De verkliga effekterna kan endast bedömas på längre sikt än projektets löptid. Dock har kursutvärderingar efterfrågats och samlats in. Kursdeltagarna gav tämligen höga betyg i utvärderingarna. Sammantaget fick ´Lärmiljö´ högst betyg, 4,5 av 5 och Presentationsmaterialet sämst betyg, 3,5 av 5. Det finns potential i att utveckla utbildningens presentationsmaterial ytterligare

Planerat upplägg och genomförande

Utförandet som fristående heldag för momenten ´Från beslutsmeddelande till slutrapport´ fungerade väl. Ambitionen att genomföra en utbildningsdag i samband med klusterkonferensen i Katrineholm i maj var dock inte praktiskt genomförbart då konferensen inte kunde förlängas och kursen inte kunde tillåtas konkurrera med presentationer av forskningsresultat vilket är konferensens huvudmål.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss