Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

FFI Skärteknisk Utbildning 2

Diarienummer 2014-03908
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Projektledare Hans-Börje Oskarson
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet har utvidgat kurskonceptet Skärteknisk Utbildning med tio nya utbildningsmoduler anpassat till fort- och vidareutbildning. Flexibelt kursupplägg genom modulupplägg och två kunskapsnivåer har skapats. Projektet har letts av en styrgrupp med Scania CV som ordförande. Utbildningen har tagits fram genom fem arbetsgrupper ledda av akademi och institut. Pilotkurser med kursutvärdering har genomförts. Ett framtida modulindelat konceptförslag för fort- och vidareutbildning med 22 utbildningsmoduler har formulerats. Utbildningen ger högskolepoäng.

Förväntade effekter och resultat

Flexibelt kursupplägg har genomförts liksom nivågruppering av kunskap. Nivå 1 för dem som använder tekniken (operatörer) medan nivå 2 är avsedd för de som utvecklar tekniken (produktionstekniker). Kursmodulerna är möjliga att använda för kunskapsvalidering inom SME företag. Ett framtida modulindelat konceptförslag med 22 utbildningsmoduler har formulerats. Detta ger industrin möjlighet att skicka deltagare på en programutbildning eller till enskilda utbildningsmoduler. Utbildningen ger universitetspoäng.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har letts av en styrgrupp. Scania CV har varit huvudsökande för projektet och tillika ordförande i styrgruppen. Ansvaret för framtagandet av utbildningsmaterialet har legat hos högskolor och institut genom fem arbetsgrupper. Chalmers har verkat som projektledare. För samtliga utbildningsmoduler genomfördes pilotkurser med sammanlagt 108 deltagare från projektets medverkande industrier. Lärare för pilotkurserna hämtades från modulansvarig högskola eller institut. Kursutvärdering gjordes och följdes av en utvärderingsdiskussion.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss