Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster

Diarienummer 2014-06258
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Institutionen för industriell produktion
Projektledare Antonio Maffei
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

En av dagens dolda resurser inom tillverkningsindustrin är processdata. Nya undersökningar uppskattar att 85% av datan och informationen är ostrukturerad. Framtida konkurrenskraftiga industriella produktionssystem behöver kunna utnyttja denna processdata på ett betydligt mer utvecklad sätt än vad de gör idag: datan ska omvandlas till information som kan användas för att fatta beslut . En förutsättning för den strategiska datahanteringen är en standardiserad systemarkitektur som utnyttjar allmän information och relaterade tjänster, vilket saknas i dagens fordonsind.

Förväntade effekter och resultat

LISA 2 konsortiet kommer att utveckla och genomföra en rad tekniska och produktionstjänster genom att utnyttja arkitekturen som utvecklades under projektet. Dessa tjänster kommer att anpassas för specifika behov inom fordonsindustrin. LISA2 pilotanläggningar kommer att användas för att validera kunskapsförbättringar på vägen mot produktion-inriktade, cyber-fysiska system som möjliggör snabb integration , omkonfigurering och skalbarhet av produktionsresurser. Resultaten förväntas vara av stor betydelse för svenskt industri med avseende på informationshantering.

Planerat upplägg och genomförande

LISA -plattformen kommer att genomföras i laboratorier och verkliga produktionsanläggningar som inkluderar verktygsmaskiner, robotar, transportsystem och ICT. Detta kommer att ange tonen för definition av de fall-specifika tjänster som sedan kommer att utvecklas . Tjänsterna ska vara: Anpassade till de internationella- och industristandarder. Fristående . Gränssnitt endast mot de definierade källor, visualiseringsåtkomstpunkter och med de nödvändiga beteenden. Kombinerbara . Granulariteten kan förbättras genom att aggregera enklare tjänster till komplexa.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss