Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

FFI COMPIT - Maskinbearbetningssystems kapabilitet och prestanda höjande teknologier

Diarienummer 2012-03684
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
KTH Centre for design and management of manufacturing systems
Projektledare Andreas Archenti
Bidrag från Vinnova 7 620 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en platform som sammankopplar bearbetningssystems duglighet (eng. capability) med prestanda. Projektet vidareutvecklade också befintliga innovativt mätinstrument (LDBB, CERS) samt koncept för utnyttjande av maskiners inbyggda givare som möjliggör identifiering av verktygsmaskiners duglighet under operationslike förhållanden. Detta innebär att företag och forskare har helt nya möjligheter att skapa ny kunskap genom noggranna analyser av maskiners och processers fysikaliska egenskaper. Kunskap som kan användas för produktion och underhåll.

Förväntade effekter och resultat

Genom att använda den utvecklade CIM-PIM plattformen samt de industrianpassade mätinstrumenten kan företag identifiera och välja de indikatorer som bäst avspeglar kravspecifikation för sina produkter (t ex kvasi-statiska styvhet inverkan på komponenters geometri). Användningen av CIM-PIM konceptet kommer att öka förståelsen hos industrin om vilka faktorer som påverkar t ex deformationer. Forskare kan också utveckla ny kunskap som kan användas för att bättre prediktera systemens beteende och leda till kunskaps-baserad utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet består av partners med lång erfarenhet av tillverkning av komponenter, och inkluderar två forskning och fyra industripartners: Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan Väst, Scania CV AB, AB Volvo, Leax Mekaniska AB Falun, GKN Aerospace Sweden AB samt Saab Aeronautics. KTH och Högskolan Väst var ansvarig för utvecklingsarbetet, och industripartnerna var ansvariga för att tillhanda hålla lämpliga fallstudier. Arbete fördelas i 6 arbetspaket.


Kontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss