Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

FALS-Falsning Av LättviktsStrukturer

Diarienummer 2014-03929
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelningen för processutveckling
Projektledare Fredrik Wandebäck
Bidrag från Vinnova 6 650 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att skapa en stabil, tillförlitlig och verifierat koncept för en falsningsprocess av lättviktsstrukturer i multimaterial inklusive virtuella verktyg att kunna bedöma ett förbands täthet. Syftet är att säkerställa en effektiv, kapabel och hållbar process för falsning och limapplicering som ökar möjligheten att skapa lätta men säkra fordon, medger nya innovativa designlösningar och utnyttjandet av kommande kompositmaterial.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projektresultat innebär ett koncept för en stabil, tillförlitlig och verifierad falsningsprocess av lättviktsstrukturer i multimaterial och att en tätheten för en falsfog kan simuleras. Därmed skapas ett beredningsverktyg där samverkan mellan produkt och process ska kunna styras och optimeras. Effekten är att täta falsfogar i multimaterialkombinationer säkras och med detta underlättas introduktionen av nya lättviktsmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet förenar nya möjligheter i fals- och limprocessen med nya möjligheter i materialkombinationer och utveckling av virtuella verktyg. Projektet kommer att utgå från dagens situation. Upplägget är att renodla typfogar och studera de nya applikationsmetodikerna för limapplicering tillsammans med falsoperationerna samt att utveckla simuleringsteknik kring dessa för att sedan övergå i en mer industriell avprovning av metod och teknik.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss