Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Effektiv framtagning av strukturella kompositer för mellanstora volymer

Diarienummer 2013-04712
Koordinator Klippan Safety AB

www.klippan-safety.se
Projektledare Anders Holmkvist
Bidrag från Vinnova 1 527 500 kr
Projektets löptid 2014 - 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektet syftade till att utveckla kostnadseffektiv framtagning av strukturella kompositlösningar i volymer på 100010000 baserat på en patenterad teknologi där ett skelett av kontinuerliga fibrer övergjuts med en polymer matris. Detta kan lösas genom att nyttja PUR-RIM (reaktiv injicering av polyuretan) då denna process innebär låga investeringar. Genom projektets genomförande skulle utvecklings och tillverkningsteknologier tas fram. Detta skulle verifieras på en demonstrator i detta fall ett lastgaller till en personbil.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har på ett effektivt sätt tagit fram utvecklingsprocesser genom materialmodeller och simuleringsmetodiker för kunna utveckla komponenter och system baserat på aktuellt teknologikoncept. För att verifiera processen utvecklades ett lastgaller. Prototyper togs fram som provades både statiskt och dynamiskt som visade att en bra överensstämmelse mellan simulering och provning. Projektets parter kommer att implementera teknologin i respektive parts portfölj och de framtagna prototyperna kommer vara viktiga ingredienser i att kunna marknadsföra teknologin.

Upplägg och genomförande - analys

De deltagande parterna i projektet hade kompletterande kompetenser vilket nyttjades för att optimera genomförande av projektet. Swerea-SICOMP använde sin forskningsbakgrund för att utreda de grundläggande momenten av teknologiutvecklingen. Industriparter fokuserade på industrialiserings och produktionsfrågor samt demonstratorutveckling och utprovning. Det övergripande upplägget för projektet var att industriparterna bidrog med sin insats och att bidraget från FFI-programmet nyttjades för att finansiera akademiparten, verktyg, prototyper och provning.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss