Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

ECOSUS - Ekologiskt hållbara förbehandlingar för lackering av multimetall

Diarienummer 2013-01276
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelningen för processutveckling
Projektledare Henrik Kloo
Bidrag från Vinnova 3 950 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Att i smarbete med kemikalieleverantörer, utveckla och verifiera en ny, effektivare och mindre miljöbelastande process/produkt för förbehandling av metall med minst lika goda korrosionsskyddande egenskaper som dagen Zn-fosfatering. Genomföra systematiska studier av processparametrar, filmstruktur och sammansättning, korrosionskydd och långsiktiga egenskaper. Korrelatoin mellan accelrerad korrosionstest och fältprov. Målet är att introducera ny process hos någon av projektdeltagarna och utvärdera denna i syfte att ge erfarenheter från den nya tekniken.

Förväntade effekter och resultat

Nya förbehandlingssystem (NPT) har mycket bättre miljöprofil än zinkfosfat (ZnPh) som används idag. Ett processbyte innebär besparingar avseende miljö och global uppvärmning med 30-35% förutom eliminering av nickel ur processen. Korrosionsskyddet för NPT har varit underlägsen ZnPh och förbättringar krävs för att uppfylla kraven som ställs inom bilindustrin. Introduktion av NPT hos en partner förväntas under projektets gång

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 4 arbetspaket. Leverantörer kommer att bidra med kemisk expertis. Samarbetet kommer att ge input till deras produktutveckling och det förväntade resultatet är optimerade produkter och processer som möjliggör introducering av NPT i fordonsindustrin. Projektet kommer att fokusera på process/produkt optimering genom variation av parametrar och relatera till korrosionsskydd. Accelererade provningsmetoder som korrelerar till resultat från fältprovning och en modell för att bedöma långtidsegenskaperna kommer att utvecklas.Kontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss