Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning

Diarienummer 2016-03371
Koordinator STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK
Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Projektledare Fredrik Edelvik
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva, har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet resulterar i mjukvara för simulering av ugnshärdning som stöttar produktutvecklingen i måleriet. Inkörningstiden av nya bil eller lastbilsmodeller i ugnarna förväntas minska med 25%. Dessutom, väntas miljöpåverkan minskas genom att signifikant färre prototyper behöver testas fysiskt, och processoptimering leda till att energiåtgången minskar med 10%. En mer uniform härdning förbättrar produktkvaliteten, minskar termisk deformation och restspänningar, och ger också en bättre arbetsmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs av en forskargrupp med dokumenterad expertis inom utveckling av snabba och effektiva algoritmer för simulering av tillverkningsprocesser. Projektet är uppdelat i sju arbetspaket som behandlar metoder, algoritmer och mjukvara; mätmetodologi; utvärdering av materialval och materialkombinationer; exploatering; och projektledning. Mjukvaran IPS kommer att användas som forskningsplattform och vara tillgänglig för alla projektparter för att säkerhetsställa en bra kunskapsöverföring mellan institut och företag.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss