Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP)

Diarienummer 2015-06887
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Produkt- och produktionsutveckling
www.chalmers.se
Projektledare Anders Skoogh
Bidrag från Vinnova 5 652 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet DAIMP syftar till att öka produktivitet, robusthet och resurseffektivitet i produktionssystem genom datadriven underhållsplanering. Projektmålen är: överenskomna dataparametrar och alarmstrukturer för analyser och mätetal ökad dataanalys för underhåll genom prediktiv och normativ analys ökad användning av dynamisk datadriven kritikalitetsanalys ökad prioritering av underhållsaktiviteter

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av DAIMP är ökad konkurrenskraft och hållbarhet inom svensk tillverkningsindustri. Minskade störningar och ökad robusthet i kritisk utrustning kommer även underlätta implementeringen av digitalisering inom produktion. Förväntade resultat är: Data och informationsstrukturer för ökat internt och externt samarbete Algoritmer för prediktiv och normativ analys Datadriven kritikalitetsanalys för differentierad underhållsplanering

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på fyra forskningsorienterade arbetspaket: 1.Dataspecifikationer 2.Prediktiv och normativ analys 3.Datadriven kritikalitetsanalys 4.Differentierad underhållsplanering Projektet kommer också arbeta med utvärderingscase och demonstratorer. En av dem fokuserar på behovet av datadriven underhållsplanering vid introduktion av nya bilmodeller och produktionslinor på Volvo Personvagnar.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss