Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

CROMM - Creation of Muscle Manikin

Diarienummer 2012-04584
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Projektledare Lars Hanson
Bidrag från Vinnova 7 200 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet med CROMM-projektet var att utveckla ett produktionstekniskt stödverktyg som: 1) beräknar och visualisera den muskuloskeletala hälsoeffekten för arbetstagaren, 2) utför ergonomi- och tidsbalansering i en parallell process. 3) vidareutveckla ergonomisimuleringsverktyget IMMA och implemetera det i industrin All tre delar i syftet förverkligades i projektet och visualiserades i demonstratorer.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten i demonstratorn som utvecklades i projektet och det parallella initiativet att realisera IPS IMMA, möjliggjorde att enkelt ergonomisimuleringsprogram levererats till fordonsindustrin, som efterfrågades i den svenska forskningsagendan. En forskningsdemonstrator för muskel simulering utvecklades. Den är mycket lovande, men behöver mer forskning innan den kan levereras till industrin. Funktionerna som utvecklats mellan AviX och IMMA för parallell optimering av ergonomi och systemprestanda är intressanta och behöver utvecklas ytterligare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i sex arbetspaket. Varje arbetspaket utvecklade kunskap som implementerades i demonstratorversioner av IMMA. Under projektet utvärderades demonstratorerna av industriella och akademiska partners. Demonstratorerna möjliggjorde löpande kommunikation, utvärdering och utveckling av verktyget. Inom projektkonsortiet definierades relevanta och utmanande användarscenarion. Dessa scenarion användes för att styra utvecklingen och för att bekräfta uppfyllandet av projektmålen. Metoden med demonstratorer och scenarion fungerade mycket bra.


Kontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss