Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning

Diarienummer 2013-04686
Koordinator VBN Components AB

www.vbncomponents.com
Projektledare Ulrik Beste
Bidrag från Vinnova 3 304 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Utöver projektmålen som uppfyllts hade projektet som syfte att möjliggöra en industrialisering av 3D-printing av nötningståliga material. Detta syfte är uppfyllt i och med följande: VBN Components har uppfört en industriell produktionsanläggning för additiv tillverkning av Vibenite® i Uppsala. Primateria har etablerat en ny verkstad för sina ytbehandlingsprocesser i Köping. Sex olika kommersiella verktygstillverkare från Sverige, Tyskland, Italien och USA har fått prova att färdigställa additivt tillverkade ämnen. Verktyg har provkörts med bra prestanda

Resultat och förväntade effekter - utfall

Ett mycket stort intresse har visats från verktygstillverkare, slutanvändare och andra företag. Dessa har framförallt varit från Europa men också t.ex. USA och Indien. Det nya materialet Vibenite®60 har under härdning, slipning, ytbehandling, och beläggning visat sig uppföra sig på samma sätt som traditionellt tillverkat material. Projektet har påvisat att det går utmärkt att göra snäckfräsarna lättare genom att förse dessa med genomgående axiella hål, vilket reducerar hanteringsskador och operatörsskador.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet var planerat att köra fyra tillverkningsloopar, där varje loop skulle resultera i ett antal verktyg i provkörning. På grund av problem med att få tillverkningen att fungera, så ändrades upplägget till ett mer linjärt förfarande, där varje utvecklingssteg betades av ett och ett. Detta resulterade i att de flesta verktygen färdigställs i slutet på projektet, men att den förväntade tekniska utvecklingen ändå genomförts.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss