Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC)

Diarienummer 2015-06849
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Karl Fahlström
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Punktsvetsning används frekvent i dagens fordonsindustri. Punktsvetsningsprocessen är relativt robust för konventionella material, men eftersom man inte vågar lita på var och en av punktsvetsarna pga. variationer så sätter man många extrapunkter för att säkerställa hållfastheten hos produkten. Detta projekt avser att möjliggöra enklare och billigare kvalitétssäkring av punktsvetsade förband genom kontroll av elektrod-indentering.

Förväntade effekter och resultat

Hög kvalitét på svetsarna blir mer och mer viktigt, detta inte minst när alltmer tunna, blandade, och avancerade material ska kunna sammanfogas. Den utvecklade lösningen ska utnyttja befintlig infrastruktur, generera en hög kvalitétssäkring och framförallt korta ner dyrbar produktionstid.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser att utveckla förbättrad metodik för kvalitétssäkring av punktsvetsar genom att kontrollera elektrod-indenteringen (intrycket) i materialen som svetsas. Projektet kommer utveckla en metod, inklusive ta fram utrustning, för att med hög noggrannhet mäta upp elektrodernas position och således elektrod-indenteringen.Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss