Resultat

Med vår hjälp har tusentals forsknings- och innovationsprojekt förverkligats och bidragit till att stärka innovationskraften i Sverige.

Resultaten av dessa projekt kan vara nya produkter, processer eller affärsmodeller som ger nytta på kort sikt. Andra satsningar, till exempel på forsknings- och innovationsmiljöer, bidrar till mer långsiktiga strukturförändringar och då kan det ta längre tid att se den samhällsekonomiska nyttan. Därför presenterar vi våra resultat i olika format.

Framgångsexempel

Framgångsexempel

Exempel på resultat från projekt som finansierats
av oss

Läs om några resultat i Tidningen Innovation

Utvärderingar

Varje år publicerar vi ett antal rapporter som utvärderar våra insatser

Se våra utvärderingar

Effektanalyser

Två gånger om året analyserar vi de långsiktiga effekterna av vår verksamhet

Se våra effektanalyser

Årsredovisning

Vår årsredovisning är en sammanställning av våra resultat, utgifter och intäkter

Årsredovisning 2015

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss