Sociala medier

Genom sociala medier kan vi ha en öppen dialog med vår omvärld, bygga nya relationer, öka vår tillgänglighet, belysa våra sakfrågor och ta vara på frågor och åsikter om oss.

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för Vinnovas kanaler i sociala medier. Arbetet sköts av en redaktion kommunikatörer och vägleds av vårt strategidokument för digitala medier. Vi försöker svara på de frågor som kommer in via våra kanaler i sociala medier så snart som möjligt under vardagar mellan klockan 9.00 och 16.30.

Här hittar du en komplett förteckning över alla våra kanaler i sociala medier:

Facebook

Namn Beskrivning
Vinnova Gilla Vinnova på Facebook

Twitter

Namn Beskrivning
Vinnova (svenskspråkig) Vår svenska huvudprofil på Twitter
Vinnova (engelskspråkig) Vår internationella profil på Twitter
GDVinnova Du kan också följa vår generaldirektör Charlotte Brogren på Twitter

LinkedIn

Namn Beskrivning
Vinnova Vår företagsprofil på LinkedIn

Blogg

Namn Beskrivning
BLOGG.Vinnova.se Vår bloggportal där våra medarbetare skriver om aktuella ämnen inom innovation.

YouTube

Namn Beskrivning
Vinnova Vår huvudprofil på YouTube

Bambuser

Namn Beskrivning
Vinnova Vår huvudprofil på Bambuser

Slideshare

Namn Beskrivning
Vinnova Presentationer från våra konferenser

MyNewsdesk

Namn Beskrivning
Vinnova Våra pressmeddelanden

 

Om kommentarer

På våra kanaler i sociala medier har du ofta möjlighet att komma med synpunkter och idéer genom att kommentera våra inlägg.

Kommentarerna måste vara gjorda på svenska eller engelska. Om dina kommentarer innehåller personangrepp, strider mot svensk lagstiftning eller inte alls berör inlägget tas de bort.

På våra kanaler gäller god samtalston och man får inte:

  • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • göra eller sprida uttalanden eller personuppgifter som är stötande eller ärekränkande eller på annat sätt behandlar personuppgifter så att någons personliga integritet kränks
  • skapa eller sprida uttalanden eller personuppgifter som diskriminerar eller utpekar någons ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa, könsuttryck eller sexuell läggning
  • utöva hot eller trakasserier
  • utge sig för att vara någon annan person
  • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • sprida pornografiska bilder

Inläggen som görs på våra kanaler kan läsas av alla men för att kommentera inlägg behöver du ha ett konto för det sociala mediet.

Om enskilda ärenden

Inlägg och kommentarer som görs på våra kanaler blir allmänna handlingar. Vill du kontakta oss i ett enskilt ärende, ring oss på 08-473 30 00 eller mejla vinnova@vinnova.se 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss