Om webbplatsen

Vår webbplats, vinnova.se, är vår huvudkanal för information till externa målgrupper via nätet.

Webbplatsen visas allra bäst i nyare webbläsare, exempelvis de senaste versionerna av Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera eller Safari (Mac). I äldre webbläsare visas samma innehåll, men den grafiska presentationen kan bli annorlunda.

De senaste versionerna kan laddas ner från följande webbplatser:

Dokument på webbplatsen finns vanligtvis i pdf-format. En del av dessa kan kräva en senare version av Acrobat Reader. Den senaste versionen kan laddas ner från följande webbplats:

För mer information om webbplatsen, se länkarna till vänster.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss