Regeringsuppdrag inom transporter

 

Översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Avrapporterat 2013-03-01.

Översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Gröna korridorer

Uppdrag till bl a Vinnova att bidra i arbete med att utveckla Gröna Korridorer. Slutrapporteras senast 2012-12-31.

Gröna korridorer

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss