Regeringsuppdrag inom transporter

 

Översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Avrapporterat 2013-03-01.

Översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Gröna korridorer

Uppdrag till bl a VINNOVA att bidra i arbete med att utveckla Gröna Korridorer. Slutrapporteras senast 2012-12-31.

Gröna korridorer

Bokmärk och dela