Regeringsuppdrag inom arbetsorganisation och ledning

 

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Uppdrag att genomföra studier i små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter. Uppdraget har avrapporterats 2013-02-28.

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Program för forskning om kvinnors företagande

VINNOVA skall rapportera Uppdrag att utforma och genomföra ett treårigt program för forskning om kvinnors företagande. Den första delen har avrapporterats 2009-02-22. Den andra rapporteras senast 2011-06-30.

Program för forskning om kvinnors företagande

Bokmärk och dela