Regeringsuppdrag inom innovationssystem

 

Uppföljning av den nationella innovationsstrategin

Uppdrag att tillsammans med Tillväxtanalys föreslå en utformning av uppföljningen av den nationella innovationsstrategin. Uppdraget ska slutredovisas senast 2014-06-30.

Uppföljning av den nationella innovationsstrategin

Plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land

Regeringen gav Svenska institutet att, i samråd med Vinnova, utveckla en webbaserad plattform för kommunikation kring Sverige som ett innovativt land.

Plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Uppdrag om utvärdering och årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna. Slutrapporteras senast 2015-05-01.

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss