Regeringsuppdrag inom internationell samverkan

 

Uppdrag att främja forsknings- och näringslivssamverkan kring svensk och internationell forskningsinfrastruktur

Uppdrag att etablera ett forsknings- och näringslivssekretariat för att öka samverkan mellan näringslivet och forskningsaktörer i syfte att öka svenska företags medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturanläggningar. Uppdraget ska slutrapporteras senast 2016-06-30.

Uppdrag att främja forsknings- och näringslivssamverkan kring svensk och internationell forskningsinfrastruktur

Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Uppdrag till flera myndigheter att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovatonssamarbetet. VINNOVA ansvarar för samordning och ledning.

Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen uppdrar åt ett antal myndigheter, däribland VINNOVA, att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. Rapporteras årligen 31 januari t o m 2015.

Genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

VINNOVAs medverkan i genomförandet av BSR-strategin

Hur VINNOVA arbetat med EU:s Strategi för Östersjöområdet under perioden juli 2010 till juni 2011. Avrapporterat 2011-06-29.

VINNOVAs medverkan i genomförandet av BSR-strategin

Havsmiljörelaterade kluster och SMF-nätverk

Uppdrag att leda ett pilotprojekt för småföretagsnätverks- och klustersamverkan i Östersjöregionen. Uppdraget har slutrapporterats 2011-06-29.

Havsmiljörelaterade kluster och SMF-nätverk

Det svenska COST deltagandet

Uppdrag att kartlägga det svenska deltagandet i COST. Avrapporterat 2011-06-29.

Det svenska COST deltagandet

Områden för förstärkt samarbete med Kina

Uppdrag att tillsammans med andra myndigheter föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina. Har avrapporterats 2011-09-20.

Områden för förstärkt samarbete med Kina

Bokmärk och dela