Regeringsuppdrag inom tjänster

 

Social innovation 2012-2013

Uppdrag angående social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Avrapporterat 2013-01-23.

Social innovation 2012-2013

Innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder

Uppdrag att utforma och genomföra en pilotinsats för tillämpning av designbaserad kompetens i utvecklingen av offentliga tjänster.

Innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder

Utveckling av den tekniska plattformen öppnadata.se

Uppdrag att utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2015.

Utveckling av den tekniska plattformen öppnadata.se

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Uppdrag att genomföra studier i små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter. Uppdraget har avrapporterats 2013-02-28.

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Innovation och design

Uppdrag om att integrera design som metod och process inom näringspolitiken. Slutredovisning skickades in januari 2013.

Innovation och design

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning.

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss