Regeringsuppdrag inom hälsa

 

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna. Avrapporterat 2013-04-18.

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Social innovation 2012-2013

Uppdrag angående social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Avrapporterat 2013-01-23.

Social innovation 2012-2013

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ta fram en koncept- och idékatalog kring social innovation i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre.

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Vinnova fick 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. Satsningen innebar att ny teknik, tjänster, organisation eller arbetssätt skulle kunna utvecklas och testas i samarbete mellan hälso- och sjukvård och företag.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss