Regeringsuppdrag inom hälsa

 

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna. Avrapporterat 2013-04-18.

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Social innovation

Uppdrag angående social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Avrapporterat 2013-01-23.

Social innovation

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ta fram en koncept- och idékatalog kring social innovation i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Ska rapporteras senast 2012-02-15.

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Uppdrag att genomföra en satsning på 20 miljoner under 2011-2012. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2014.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss