Regeringsuppdrag inom hälsa

 

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna. Avrapporterat 2013-04-18.

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Social innovation

Uppdrag angående social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Avrapporterat 2013-01-23.

Social innovation

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ta fram en koncept- och idékatalog kring social innovation i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Ska rapporteras senast 2012-02-15.

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Uppdrag att genomföra en satsning på 20 miljoner under 2011-2012. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2014.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Svensk behandlingsforskning

Uppdrag tillsammans med Vetenskapsrådet att verka för ökad samverkan inom den kliniska forskningen. Avrapporterat 2011-06-30.

Svensk behandlingsforskning

Bokmärk och dela