Regeringsuppdrag

Insatser för unga innovatörer

Uppdrag åt Tillväxtverket och VINNOVA att utarbeta och genomföra ett treårigt program för att främja innovatörer i åldern 18-30 år. Avrapporterat 2013-03-15.

Insatser för unga innovatörer

Gröna korridorer

Uppdrag till bl a VINNOVA att bidra i arbete med att utveckla Gröna Korridorer. Slutrapporteras senast 2012-12-31.

Gröna korridorer

Innovation och design

Uppdrag om att integrera design som metod och process inom näringspolitiken. Slutredovisning skickades in januari 2013.

Innovation och design

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning.

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Nästa sidaFöregående sida 1 2

Kontakt

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss