Regeringsuppdrag

Analys av förutsättningar för innovation inom de strategiska forskningsområdena

VINNOVA har ett uppdrag att analysera förutsättningarna för innovation inom de strategiska forskningsområdena. Uppdraget har avrapporterats 2011-06-15.

Analys av förutsättningar för innovation inom de strategiska forskningsområdena

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Uppdrag tillsammans med PRV. Avrapporterat 31 oktober 2011.

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Uppdrag att genomföra en satsning på 20 miljoner under 2011-2012. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2014.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Tjänstebaserad innovation

Utformning av insatser som möter behov hos företag och organisationer. Avrapporterat 2011-04-20.

Tjänstebaserad innovation

Analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem

Uppdrag att genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa. Uppdraget har avrapporterats 5 december 2011. Rapporten är ett underlag till regeringens forsknings- och innovationsproposition.

Analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem

Underlag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen

Uppdrag åt FAS, Formas, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, VINNOVA och Vetenskapsrådet att inkomma med en gemensam rapport. Avrapportering har gjorts 2011-10-27.

Underlag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen

Områden för förstärkt samarbete med Kina

Uppdrag att tillsammans med andra myndigheter föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina. Har avrapporterats 2011-09-20.

Områden för förstärkt samarbete med Kina

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Uppdrag att genomföra studier i små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter. Uppdraget har avrapporterats 2013-02-28.

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Uppdrag om utvärdering och årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna. Slutrapporteras senast 2015-05-01.

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Insatser för unga innovatörer

Uppdrag åt Tillväxtverket och VINNOVA att utarbeta och genomföra ett treårigt program för att främja innovatörer i åldern 18-30 år. Avrapporterat 2013-03-15.

Insatser för unga innovatörer

Metoder och uppföljningsverktyg för kunskapstriangelsamarbete

Uppdrag att lämna förslag på metoder och uppföljningsverktyg av främst statliga universitets och högskolors verksamhet avseende kunskapstriangeln. Uppdraget har avrapporterats 2011-05-30.

Metoder och uppföljningsverktyg för kunskapstriangelsamarbete

Gröna korridorer

Uppdrag till bl a VINNOVA att bidra i arbete med att utveckla Gröna Korridorer. Slutrapporteras senast 2012-12-31.

Gröna korridorer

Innovation och design

Uppdrag om att integrera design som metod och process inom näringspolitiken. Slutredovisning skickades in januari 2013.

Innovation och design

Svensk behandlingsforskning

Uppdrag tillsammans med Vetenskapsrådet att verka för ökad samverkan inom den kliniska forskningen. Avrapporterat 2011-06-30.

Svensk behandlingsforskning

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning.

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Program för forskning om kvinnors företagande

VINNOVA skall rapportera Uppdrag att utforma och genomföra ett treårigt program för forskning om kvinnors företagande. Den första delen har avrapporterats 2009-02-22. Den andra rapporteras senast 2011-06-30.

Program för forskning om kvinnors företagande

Nästa sidaFöregående sida 1 2

KONTAKT

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss