Regeringsuppdrag

Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Uppdrag till flera myndigheter att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovatonssamarbetet. Vinnova ansvarar för samordning och ledning.

Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen uppdrar åt ett antal myndigheter, däribland Vinnova, att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. Rapporteras årligen 31 januari t o m 2015.

Genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Nationell strategi för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling

Uppdrag till Formas, Vinnova och Energimyndigheten att lämna ett förslag till en nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå en svensk definition av detta begrepp. Uppdraget har redovisats 2012-02-06.

Nationell strategi för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling

Forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet

Regeringen uppdrar åt Vinnova att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling med inriktning på miljöteknikområdet.

Forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ta fram en koncept- och idékatalog kring social innovation i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre.

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Vinnova fick 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. Satsningen innebar att ny teknik, tjänster, organisation eller arbetssätt skulle kunna utvecklas och testas i samarbete mellan hälso- och sjukvård och företag.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Uppdrag att genomföra studier i små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter. Uppdraget har avrapporterats 2013-02-28.

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Uppdrag om utvärdering och årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna. Slutrapporteras senast 2015-05-01.

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Insatser för unga innovatörer

Uppdrag åt Tillväxtverket och Vinnova att utarbeta och genomföra ett treårigt program för att främja innovatörer i åldern 18-30 år. Avrapporterat 2013-03-15.

Insatser för unga innovatörer

Gröna korridorer

Uppdrag till bl a Vinnova att bidra i arbete med att utveckla Gröna Korridorer. Slutrapporteras senast 2012-12-31.

Gröna korridorer

Innovation och design

Uppdrag om att integrera design som metod och process inom näringspolitiken. Slutredovisning skickades in januari 2013.

Innovation och design

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning.

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Nästa sidaFöregående sida 1 2

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss