Regeringsuppdrag

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning.

Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning

Program för forskning om kvinnors företagande

VINNOVA skall rapportera Uppdrag att utforma och genomföra ett treårigt program för forskning om kvinnors företagande. Den första delen har avrapporterats 2009-02-22. Den andra rapporteras senast 2011-06-30.

Program för forskning om kvinnors företagande

Nästa sidaFöregående sida 1 2

KONTAKT

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss